• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hình ảnh hoạt động

TP-Hoabinh

Liên kết Website

thu dien tu
VAN BAN PHAP QUY
CONG THONG TIN
HOI DAP

Thống kê truy cập

2065947
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
303
1548
6723
2053043
3850
27389
2065947

Your IP: 3.81.28.10
Server Time: 2020-07-04 05:49:05

Hằng năm, Bộ trưởng, Chủ tịch tỉnh có trách nhiệm gặp gỡ, đối thoại với thanh niên

Nội dung này được nêu rõ tại Nghị định 78/2017/NĐ-CP, ngày 03/7/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2007/NĐ-CP ngày 23/7/2007 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh niên năm 2005 và có hiệu lực thi hành từ ngày 20/8/2017.

Hàng năm, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ có trách nhiệm gặp gỡ, đối thoại với thanh niên, tham vấn ý kiến của thanh niên về các vấn đề có liên quan đối với thanh niên. Hướng dẫn các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND cấp tỉnh thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên thuộc thẩm quyền quản lý của ngành, lĩnh vực.

Về trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền nhà nước theo ngành, lĩnh vực các bộ, cơ quan ngang bộ có trách nhiệm lồng ghép chính sách phát triển thanh niên khi xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành, lĩnh vực hằng năm và từng giai đoạn…

cchc197
Chủ tịch UBND tỉnh và Lãnh đạo các Sở, Ngành gặp gỡ, đối thoại với thanh niên
về chính sách và cơ hội phát triển của thanh niên (ảnh tư liệu năm 2016 TĐTN)

Theo đó hàng năm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm định kỳ, đối thoại với thanh niên, tham vấn ý kiến của thanh niên về các vấn đề có liên quan cần giải quyết đối với thanh niên. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh phải lồng ghép chính sách phát triển thanh niên khi xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương hằng năm và từng giai đoạn; thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm việc thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên tại địa phương…

Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã trong phạm vi quyền hạn, nhiệm vụ của mình thực hiện quản lý nhà nước về thanh niên theo phân cấp ủy quyền của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nội dung chi tiết của Nghị định số 78/2017/NĐ-CP

 

Lý Thị Phượng – Phòng XDCQ&CTTN