• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hình ảnh hoạt động

TP-Hoabinh

Liên kết Website

thu dien tu
VAN BAN PHAP QUY
CONG THONG TIN
HOI DAP

Thống kê truy cập

2372595
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
69
819
6964
2360138
16001
16914
2372595

Your IP: 3.235.179.79
Server Time: 2021-06-20 01:14:57

Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 và triển khai kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 – 2020

Sáng ngày 17/8/2016, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 và triển khai kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và chủ trì Hội nghị.
TT Nguyen Xuan Phuc 1
Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 

Dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ; Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ; Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; các đồng chí Lãnh đạo các Bộ, các cơ quan ở Trung ương là thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ; đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Lãnh đạo một số cơ quan thuộc Chính phủ; Lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Nội vụ; thành viên Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ; Phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đến dự và đưa tin về Hội nghị.

Tham dự tại 63 điểm cầu ở địa phương có các đồng chí là Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Lãnh đạo các Sở, các ngành thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
PTT Truong Hoa Binh
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, 
Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ phát biểu tại Hội nghị
 
Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 và triển khai kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 (Báo cáo).  
Báo cáo đánh giá, trong giai đoạn 2011 - 2015, quán triệt và đẩy mạnh CCHC ở các bộ, ngành, địa phương, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã có những chỉ đạo sát sao, quyết liệt đối với công tác CCHC, nhất là cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC) trên các lĩnh vực: xây dựng, đất đai, đầu tư, kinh doanh, thuế, kho bạc, hải quan…
Bộ Nội vụ thường xuyên theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC theo quy định tại Nghị quyết 30c/NQ-CP; phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai có hiệu quả Đề án xác định Chỉ số CCHC hàng năm của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Đề án đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.
Trong giai đoạn 2011 - 2015, trên 1.600 cơ quan, đơn vị ở Trung ương và trên 8.000 cơ quan, đơn vị ở địa phương được kiểm tra; tuyên truyền CCHC tại các bộ, ngành đạt trên 2.800 đợt, địa phương đạt 4.100 đợt, với trên 2.600 mô hình, sáng kiến CCHC đã được triển khai tại các tỉnh, thành phố.
Triển khai thực hiện Hiến pháp năm 2013, các bộ, ngành và địa phương đã tích cực rà soát, hệ thống hóa trên 100.000 văn bản quy phạm pháp luật các loại, đề xuất, kiến nghị các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới trên 11.700 văn bản chỉ đạo, điều hành công tác CCHC.
Trong giai đoạn 2011 - 2015, việc thực thi các phương án đơn giản hóa TTHC theo 25 Nghị quyết chuyên đề của Chính phủ cơ bản hoàn thành, tính đến hết hết năm 2015, các bộ, ngành đã hòan thành việc thực thi đơn giản hóa 4.525/4.723 TTHC, đạt tỷ lệ 95,8%. Cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tiếp tục được đẩy mạnh triển khai tại các địa phương.
Trên cơ sở Nghị định 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ quy đinh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cảu các bộ, cơ quan ngang bộ, Chính phủ đã ban hành 27 Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và 02 Nghị định quy định: tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh. Bên cạnh đó, đến tháng 12/2015, đã có 16 Thông tư, Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện được Bộ Nội vụ và các bộ, ngành ban hành.
Các bộ, ngành, địa phương đã tổ chức triển khai xây dựng vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc; tính đến đầu tháng 12/2015, Bộ Nội vụ đã thẩm định và phê duyệt Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của 17/20 bộ, ngành (chiếm 85%) và 53/63 địa phương (chiếm 84,12%). Cũng đến tháng 12/2015, Bộ Nội vụ cùng với các bộ quản lý công chức chuyên ngành ban hành được 47 tiêu chuẩn chức danh ngạch công chức. Ngoài ra, Bộ Nội vụ và các bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành đã ban hành 30 Thông tư liên tịch quy định 44 bộ tiêu chuẩn cho 137 chức danh nghề nghiệp của viên chức.
Bộ Nội vụ và một số bộ, ngành, địa phương đã triển khai ứng dụng phần mềm trong việc thi tuyển công chức, thi nâng ngạch công chức và đạt được một số kết quả tích cực. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ gắn với tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác đánh giá hàng năm trên cơ sở của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.
Việc xét tuyển đặc cách đối với những người tốt nghiệp thủ khoa, tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc ở nước ngoài hoặc có kinh nghiệm công tác từ 05 năm trở lên, đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. Đồng thời, Bộ Nội vụ đã xây dựng Đề án về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ và đã được Bộ Chính trị thông qua tại Kết luận số 86/KL-TW ngày 24/01/2014. Nhằm nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19/3/2014 về đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua khen thưởng. Chính sách tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đang được các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện theo các quy định tại Nghị quyết số 39/NQ-TW của Bộ Chính trị và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.
Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, qua hơn 4 năm, tổng số cán bộ, công chức được đào tạo, bồi dưỡng là gần 2.900.000 lượt người, trong đó bồi dưỡng về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ là 1.870.000 lượt người, đạt tỷ lệ gần 65% tổng số lượt cán bộ, công chức được đào tạo, bồi dưỡng. Công tác bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ viên chức của các bộ, ngành và địa phương trong giai đoạn 2011 - 2015 đạt gần 1.280.000 lượt người, đạt tỷ lệ 30,6% tổng số cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng.
Chính sách tiền lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức và các chính sách ưu đãi người có công tiếp tục được quan tâm, thường xuyên sửa đổi, bổ sung.
Công tác tài chính công đã đạt được kết quả tích cực góp phần tăng cường kỷ luật tài chính, từng bước tăng minh bạch trong thực hiện ngân sách.
Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính được triển khai một cách đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, có 80% số lượng văn bản hành chính được các cơ quan hành chính cấp trung ương và địa phương trao đổi dưới dạng điện tử; số cơ quan hành chính thuộc bộ, ngành, cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và đơn vị hành chính cấp huyện sử dụng mạng nội bộ để trao đổi công việc trong năm 2015 đã đạt gần 3.500 đơn vị, tăng khoảng 20,67% so với năm 2011. Đến nay, có 100% các dịch vụ công cơ bản đã được các bộ, ngành và địa phương cung cấp trực tuyến mức độ 2; các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đã và đang được các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện; từng bước phấn đấu theo hướng “Chính phủ điện tử”, “Chính quyền điện tử”. Tính trong 5 năm, trên 1.000 cơ quan, đơn vị thuộc bộ, ngành Trung ương và gần 1.700 cơ quan, đơn vị ở địa phương đã có bản công bố hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2008 để áp dụng trong hoạt động quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị mình, góp phần thay đổi phương thức và công cụ làm việc theo hướng linh hoạt, thuận tiện, qua đó nâng cao chất lượng hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, viên chức.
BT Le Vinh Tan
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo
cải cách hành chính của Chính phủ trình bày Báo cáo tại Hội nghị
 

Cũng tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân thông qua Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; theo đó, mục tiêu của Kế hoạch là tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 theo Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong giai đoạn II (2016 - 2020). Trong đó, tập trung thực hiện các trọng tâm cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 là: Cải cách thể chế; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chú trọng cải cách chính sách tiền lương nhằm tạo động lực thực sự để cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ có chất lượng và hiệu quả cao; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công. Khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện giai đoạn 2011 - 2015 của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước theo Nghị quyết 30c/NQ-CP. Gắn kết công tác cải cách hành chính của các bộ, ngành và địa phương; tăng cường trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính. Nâng cao chất lượng, hiệu quả của cải cách hành chính để phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước đến năm 2020.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ nhấn mạnh, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo thường xuyên của Chính phủ và nỗ lực của các bộ, ngành Trung ương, chính quyền địa phương các cấp, cải cách hành chính đã được triển khai trên diện rộng, ngày càng đi vào thực chất hơn, bám sát cuộc sống, đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp và xã hội về một nền hành chính có hiệu lực, hiệu quả, một nền hành chính phục vụ. Cải cách hành chính đã đạt được những kết quả trên tất cả các lĩnh vực là cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công và hiện đại hoá nền hành chính. So với 10 năm trước đây, khi bước vào thực hiện Chương trình tổng thể giai đoạn 2011 - 2020, diện mạo của nền hành chính nước ta từ điều kiện, phương tiện làm việc, tổ chức bộ máy, con người… đã có những thay đổi theo hướng tích cực và chính những thay đổi đó đã góp phần quan trọng vào những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Chúng ta ghi nhận những đóng góp quan trọng này của cả hệ thống hành chính, của toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã nỗ lực thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính trong giai đoạn vừa qua.
Các thành viên Ban Chỉ đạo, Bộ Nội vụ với vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo và Bộ phận giúp việc của Ban Chỉ đạo đã có nhiều cố gắng, nỗ lực thực hiện, đạt được kết quả nổi bật trong công tác đôn đốc, chỉ đạo các Bộ, ngành và địa phương triển khai các nhiệm vụ chung về công tác cải cách hành chính.
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong triển khai cải cách hành chính thời gian qua cần khắc phục: Một số mục tiêu, kết quả chương trình cải cách giai đoạn 2011 - 2015 đề ra đã không đạt được; chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính vẫn còn chồng chéo, trùng dẫm, thủ tục hành chính mặc dù đã được chú trọng cải cách, đơn giản hoá nhưng nhìn chung vẫn phức tạp, chưa tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; đặc biệt, năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức chưa được nâng lên, chưa đáp ứng yêu cầu. Tiếng kêu ca, phàn nàn của người dân, doanh nghiệp về cơ quan hành chính, về thái độ của cán bộ, công chức, về chất lượng, thời gian giải quyết công việc... vẫn còn khá phổ biến. Sự hài lòng của xã hội về hoạt động phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên một số lĩnh vực vẫn còn ở mức độ thấp. Đây là những vấn đề chúng ta phải nhận thức rõ để sớm có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.
Các tham luận của đại biểu tại điểm cầu Trung ương và các địa phương tập trung vào nội dung: công tác cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tài chính công; cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, xây dựng chính quyền điện tử; chất lượng dịch vụ y tế công, giáo dục công; vận hành mạng thông tin hành chính điện tử của Chính phủ; đo lường sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; Cung cấp dịch vụ công trực tuyến; cải cách chế độ công vụ, công chức; tổ chức và hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh; quản lý cán bộ, công chức; thực hiện Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh,….
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh và đánh giá cao Bộ Nội vụ dưới sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã chuẩn bị nội dung và tổ chức tốt Hội nghị quan trọng này. 
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đánh giá cao kết quả cải cách hành chính đạt đươc trong 5 năm qua (2011 – 2015) đã có những chuyển biến tích cực, bước đầu góp phần phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đất nước. Thủ tướng biểu dương một số cách làm mới như mô hình một cửa, một cửa liên thông hay Trung tâm hành chính công; đơn giản hóa thủ tục hành chính; Bộ máy hành chính đỡ chồng chéo, áp dụng mô hình bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. Thể chế có nhiều đổi mới.  Môi trường đầu tư đã có tiến bộ một bước. Tin học hóa được áp dụng ở một số bộ, ngành và địa phương; một số ngành có tiến bộ rõ nét như ngành Thuế,  Hải quan; một số thủ tục điện năng, thủ tục đất đai, giấy phép đầu tư đã có nhiều biến chuyển. Bước đầu xây dựng thành phố thông minh như Hà Nội, Đà Nẵng, Huế...
Thủ tướng Chính phủ đặc biệt biểu dương mô hình Trung tâm hành chính công tại tỉnh Quảng Ninh và cho rằng mô hình này đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, giúp tinh giản biên chế.
Nhìn nhận về những tồn tại, hạn chế, Thủ tướng nhận xét: Bộ máy còn cồng kềnh, thể chế phức tạp, nhiều cán bộ, công chức, viên chức còn nhũng nhiễu, tiêu cực. Tính công khai, minh bạch đối với yêu cầu của xã hội còn yếu và thiếu. Môi trường đầu tư còn yếu kém so với một số nước tiên tiến và ở khu vực ASEAN. Cán bộ, công chức, viên chức đông nhưng chưa mạnh, chưa hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Nhiều trường hợp vẫn còn tình trạng xin – cho,  ức hiếp, nhũng nhiễu dân, nhất là một số cấp có liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp. 
Thủ tướng yêu cầu mọi cấp, mọi ngành, các cơ quan, đơn vị cần phải cải cách hành chính để tránh tự thụt lùi, tự thui chột và tự lạc hậu.
Với mục tiêu “cải cách mạnh mẽ, đồng bộ, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh trong nhóm đầu ASEAN”. Thủ tướng cho rằng trước hết, về con người, cán bộ phải giỏi nghiệp vụ, có đạo đức để phục vụ nhân dân. Việc thi tuyển chọn công chức là người có đức, có tài vào bộ máy hành chính rất quan trọng, đi liền với tinh giản biên chế một cách mạnh mẽ theo tinh thần Nghị quyết 39/NQ-TW của Bộ Chính trị.  
Đẩy mạnh xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện. Áp dụng công nghệ thông tin mà cụ thể là xây dựng Chính phủ điện tử từ Trung ương đến địa phương.  Phân tích, giao quyền, giao nhiệm vụ, áp dụng công nghệ thông tin và cải cách quy trình trong môi trường mạng, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia một cách đồng bộ.
Cải cách hành chính trong thời gian tới là nhiệm vụ rất nặng nề để phát triển và  xây dựng đất nước. Về quan điểm của Chính phủ, Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ cần quyết tâm xây dựng bộ máy chính phủ “kiến tạo, liêm chính, hành động, quyết liệt, phục vụ nhân dân”.  Để thành công phải được thể hiện trong bộ máy chính trị và trong từng cán bộ, công chức, viên chức. Về tư duy cần thay đổi, không thể cái gì dễ thì để cơ quan nhà nước còn khó thì đẩy cho người dân và doanh nghiệp. 
Thủ tướng cũng cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, cần tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để huy động mọi nguồn lực của đất nước. Chính phủ và các cơ quan hành chính phải là “bà đỡ” cho mọi hoạt động, đồng hành cùng các doanh nghiệp và người dân. Nhiệm vụ quan trọng nhất của chính phủ là ban hành cơ chế, chính sách, pháp luật và kịp thời phản ứng chính sách. Lấy mục tiêu cao nhất là tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh và người dân.
 Cải cách hành chính cần tập trung cao nhất việc hoàn thiện thể chế, tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh, hạn chế  và tiến tới xóa bỏ cơ chế “xin – cho”, loại bỏ sự can thiệp trực tiếp của cơ quan hành chính nhà nước vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thông qua việc đơn giản hóa, công khai hóa, minh bạch hóa mọi thủ tục hành chính. Tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận và có cơ chế giám sát việc thực hiện, tháo gỡ những điểm nghẽn, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Đồng thời, kiên quyết loại bỏ tình trạng tiêu cực, nhũng nhiễu và phải lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động cung cấp dịch vụ công.
Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, các địa phương và đặc biệt các thành viên trong Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ tập trung hoàn thiện thể chế theo kế hoạch, chương trình xây dựng pháp luật đã được giao, nhất là những văn bản để triển khai Nghị quyết 19-2016/NQ-CP, Nghị quyết 35/NQ-CP, các Luật liên quan đến kinh doanh, đầu tư. Các thành viên Ban Chỉ đạo cần có những hành động cụ thể để nâng cao hiệu quả hoạt động, đổi mới cách làm và đặc biệt xây dựng, nhân rộng các mô hình, sáng kiến cải cách.
Đổi mới công tác quản lý cán bộ, công chức một cách công tâm, công khai từ các khâu tuyển dụng, sử dụng, đánh giá, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm. Có chính sách phù hợp để thu hút, sử dụng người tài. Đi liền là thực thi nghiêm túc việc tinh giản biên chế gắn với cải cách tiền lương. 
Khẩn trương xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử theo Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ. Quản lý công việc của cán bộ, công chức qua mạng, công khai việc làm được, chưa làm được giúp cho việc bổ nhiệm, đánh giá cán bộ; đẩy mạnh việc tham gia phản biện, góp ý của người dân qua mạng; nghiên cứu kỹ tính pháp lý của chữ ký điện tử
Đổi mới tư duy từ người đứng đầu Chính phủ cho đến cán bộ, công chức cấp cơ sở, cần hành động  một cách quyết liệt, làm việc tận tụy, hết mình vì sự nghiệp chung, lời nói đi đôi với việc làm, không nói suông, không hứa hẹn rồi lãng quên, thực hiện một Chính phủ nghiêm minh, có kỷ cương, có kỷ luật, mọi kế hoạch, mọi chiến lược đề ra đều phải có lộ trình thời gian và người chịu trách nhiệm cụ thể. 
Thay đổi tư duy quan liêu, mệnh lệnh sang tư duy phục vụ, lấy sự phục vụ người dân, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo, đánh giá mọi cơ chế, mọi chính sách được ban hành và thực hiện dựa trên sự thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp, Cán bộ, công chức trong bộ máy công quyền đều phải thể hiện vai trò là công bộc của dân, tận tụy phục vụ, hướng dẫn nhân dân, không gây phiền hà, nhũng nhiễu nhân dân. Cần đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, phải tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, kể cả việc giảm thanh tra, kiểm tra, điều tra đột xuất, chỉ thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; thực hiện kiểm tra liên ngành một năm một lần một đối tượng, không thể làm tùy tiện, không phát sinh các tiêu cực, nhũng nhiễu, không hình sự hóa các vấn đề về kinh tế, việc gì xử lý được bằng dân sự thì xử lý, tuy nhiên những vi phạm pháp luật cần thiết phải xử lý: môi trường, tham ô, tham nhũng, trộm cắp thì phải xử lý hình sự. 
Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương phải làm tốt việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, các bộ trưởng, trưởng ngành, lãnh đạo các địa phương cần thực hiện đối thoại với người dân, doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Luật Tiếp công dân.
Tiếp tục cải cách mạnh mẽ tài chính công, theo hướng đảm bảo công khai, minh bạch. Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương cần gương mẫu nghiêm túc thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí, bớt hình thức, bớt xe cộ, bớt đón tiếp cấp trên một cách rầm rộ, bớt đi nước ngoài không hiệu quả.
Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao các bộ, ngành, địa phương vừa qua đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng không tặng hoa, không chúc mừng thành viên Chính phủ khi được Quốc hội bầu và phê chuẩn. Thủ tướng mong muốn mỗi việc làm tuy nhỏ nhưng tạo thành ý thức lớn trong toàn xã hội để chống xa hoa, lãng phí, hình thức. Đó chính là cải cách tài chính công một cách thiết thực và hiệu quả.
Toan canh 2
Toàn cảnh Hội nghị
 
 
 
Theo http://moha.gov.vn