• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hình ảnh hoạt động

TP-Hoabinh

Liên kết Website

thu dien tu
VAN BAN PHAP QUY
CONG THONG TIN
HOI DAP

Thống kê truy cập

2102411
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
654
1274
4758
2089593
6042
34272
2102411

Your IP: 3.226.245.48
Server Time: 2020-08-05 12:46:46

Tinh giản biên chế năm 2015, 2016 và công tác cải cách hành chính tại các bộ, ngành, địa phương

 Tính đến ngày 30/6/2016, đã có 18 bộ, ngành và 61 địa phương đề nghị giải quyết tinh giản biên chế, với số đối tượng tinh giản là 10.349 người, nâng tổng số biên chế đề nghị tinh giản trong 02 năm 2015, 2016 lên 16.124 người.

Chuong trinh HNTK

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn phát biểu tại Hội nghị triển khai
kế hoạch của Chính phủ về tinh giản biên chế

 Theo Báo cáo số 3616/BC-BNV ngày 29/7/2016 của Bộ Nội vụ, thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo các quy định tại Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/04/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, các bộ, ngành, địa phương đã nghiêm túc triển khai kế hoạch tinh giản biên chế năm 2016 sau khi được Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính phê duyệt. Tính đến ngày 30/6/2016, đã có 18 bộ, ngành và 61 địa phương đề nghị giải quyết tinh giản biên chế, với số đối tượng tinh giản là 10.349 người, nâng tổng số biên chế đề nghị tinh giản trong 02 năm 2015, 2016 lên 16.124 người. Trong đó, các cơ quan đoàn thể là 635 người; các cơ quan hành chính là 2.058 người; các đơn vị sự nghiệp công lập là 10.239 người; cán bộ, công chức cấp xã là 3.103 người; doanh nghiệp nhà nước là 89 người.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế về quản lý công chức, viên chức, Bộ Nội vụ đã nghiên cứu, xây dựng để trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của 03 Nghị định, gồm: Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lsy công chức; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

 

 

Theo http://www.moha.gov.vn