• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hình ảnh hoạt động

TP-Hoabinh

Liên kết Website

thu dien tu
VAN BAN PHAP QUY
CONG THONG TIN
HOI DAP

Thống kê truy cập

2065906
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
262
1548
6682
2053043
3809
27389
2065906

Your IP: 3.81.28.10
Server Time: 2020-07-04 05:33:21

Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình Dự Hội thảo góp ý kiến vào Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016 – 2020)

Ngày 18/8/2016, Bộ Nội vụ phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc  tại Việt Nam (UNFPA) đã tổ chức Hội thảogóp ý kiến vào Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Namgiai đoạn II (2016 – 2020). Đồng chí Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ và Bà Ritsu Nacken, Quyền Trưởng đại diện Quỹ dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội thảo có nhóm chuyên gia nghiên cứu xây dựng dự thảo, đại diện các Bộ, Ngành Trung ương, Ủy ban nhân dân một số tỉnh phía bắc, các tổ chức cộng đồng xã hội, 5 nhóm thanh niên đại diện cho 5 lĩnh vực: Thanh niên Công nhân, thanh niên khuyết tật, thanh niên sinh viên, nhóm thanh niên đồng tính, chuyển giới và các tổ chức khác của thanh niên; đại diện Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình có đồng chí Nguyễn Viết Trọng, Giám đốc Sở và lãnh đạo phòng Xây dựng chính quyền & Công tác thanh niên đã tham dự.

cttn891

Đ/c Nguyễn Trọng Thừa – Thứ Trưởng Bộ Nội vụ Phát biểu khai mạc Hội Thảo

 

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa đề nghị các đại biểu góp ý để hoàn thiện dự thảo, trong đó tập trung thảo luận làm rõ một số vấn đề liên quan đến các mục tiêu, chỉ tiêu và nhóm giải pháp nêu trong dự thảo đảm bảo phù hợp với thực tiễn quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực và đáp ứng yêu cầu phát triển của thanh niên theo tinh thần Hiến pháp năm 2013 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; đề xuất cơ chế để thanh niên tham gia giám sát việc triển khai kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2016-2020 đạt hiệu quả...

Dự thảo Kế hoạch nêu rõ mục đích là điều chỉnh, bổ sung và cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp của Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước giai đoạn 2016-2020; xác định rõ trách nhiệm của các ngành, các cấp, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc triển khai thực hiện theo phân công, phân cấp của Chính phủ nhằm thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 với với 6 mục tiêu được đề ra.

Dự thảo đề ra 3 yêu cầu là: Bám sát mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp của Chiến lược, bảo đảm tính khả thi, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng ngành, địa phương; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các bộ, ngành và UBND các cấp trong việc bảo đảm hiệu lực, hiệu quả triển khai thực hiện Chiến lược; tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan nhà nước với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc triển khai thực hiện Chiến lược.

cttn892

 

Đ/c Nguyễn Viết Trọng- Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình phát biểu tại Hội thảo

 

 

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến, đề xuất nhiều giải pháp liên quan đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2016-2020 như:Giáo dục cho thanh niên lòng yêu nước, lý tưởng, đạo đức, lối sống, tinh thần tự tôn dân tộc, ý thức chấp hành pháp luật; nâng cao trình độ văn hóa, ngoại ngữ, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cho thanh niên; tăng cường đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao gắn với nghiên cứu và ứng dụng công nghệ; giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thanh niên; nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc, kỹ năng sống cho thanh niên…Đặc biệt, các ý kiến của đại diện 5 nhóm thanh niên tham dự hội thảo đã đề xuất nhiều nội dung, giải pháp và hiến kế trong thực hiện phát triển thanh niên đối với nhóm thanh niên đặc thù. Tham gia ý kiến tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Viết Trọng, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình đã đề xuất 6 nhiệm vụ cụ thể nhằm thực hiện tốt 6 mục tiêu trong kế hoạch đề ra. Trong đó nhấn mạnh việc tăng cường giáo dục, nâng cao ý thức, tác phong trong lao động công nghiệp, ý thức tự tôn dân tộc, xu thế thời đại và tiến bộ công nghệ… cho thanh niên, đồng thời đề nghị Bộ Nội vụ tiếp tục triển khai“Đề án đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh niên các cấp, các ngành”giai đoạn 2016 – 2020.

Buổi chiều, Bộ Nội vụ tiếp tục thảo luận với nhóm nghiên cứu xây dựng Kế hoạch, tiếp thu đầy đủ và nghiên cứu ý kiến đóng góp của các đại biểu, để sớm hoàn thiện nội dung dự thảo Kế hoạch trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành./.

 

 

Lý Thị Phượng – Phòng XDCQ&CTTN