• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hình ảnh hoạt động

TP-Hoabinh

Liên kết Website

thu dien tu
VAN BAN PHAP QUY
CONG THONG TIN
HOI DAP

Thống kê truy cập

2333399
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
220
285
1499
2329079
5889
24236
2333399

Your IP: 34.239.150.57
Server Time: 2021-04-16 16:39:18

CÔNG BỐ KẾT LUẬN THANH TRA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÀ BẮC

Ngày 21/9/2020, Sở Nội vụ ban hành Kết luận số 2592/SNV-KLTTr, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã; tuyển dụng viên chức; bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; thực hiện chế độ tập sự, tiền lương, phụ cấp; đào tạo bồi dưỡng, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức; công tác tín ngưỡng Tôn giáo tại UBND huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.

Theo đó, Ủy ban nhân dân huyện Đà Bắc đã xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu biên chế hằng năm; việc tuyển dung viên chức Giáo dục và Đào tạo, công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động viên chức và thực hiện chi trả chế độ chính sách cho người lao động được thực hiện phù hợp với quy định chung. Công tác tín ngưỡng, tôn giáo được quan tâm, không để phát sinh các điểm nóng về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn huyện.

Thực hiện chưa đúng theo quy định

Ủy ban nhân dân huyện Đà Bắc sắp xếp 13 công chức hành chính không đúng theo vị trí việc làm; 04 công chức cấp xã có trình độ chuyên môn không đúng với vị trí được đảm nhận.

Sau sáp nhập Trung Tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện còn dôi dư 05 vị trí; công chức cấp xã thừa 27 vị trí.

Tại thời điểm kiểm tra có 33 công chức cấp xã đã đến thời gian cần phải chuyển đổi vị trí công tác nhưng chưa thực hiện chuyển đổi theo quy định. Ủy ban nhân dân cấp xã sắp xếp 24 chức danh bầu cử và 03 chức danh không bầu cử không có trình độ chuyên môn nghiệp vụ là chưa đúng theo Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 03/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.

Trong giai đoạn thanh tra, việc xây dựng và ban hành văn bản về công tác Tôn giáo để triển khai tại địa bàn cơ sở của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đà Bắc chưa đầy đủ.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện ban hành Quyết định số 26/QĐ-PGD&ĐT và Quyết định số 420/QĐ-PGD&ĐT không đúng theo thẩm quyền. Có 03 đơn vị trường học bố trí sắp xếp giáo viên thừa một số bộ môn; 01 đơn vị trường học sau sáp nhập thừa 03 vị trí Phó Hiệu trưởng.

da bac

 

Đ/c Bùi Tiến Đông - Phó Chánh Thanh tra Sở, Trưởng đoàn công bố Kết luận Thanh tra

 

Kiến nghị, xử lý trách nhiệm đối với những sai phạm

 

Để khắc phục những tồn, tại hạn chế nêu trên, Sở Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND huyện Đà Bắc thực hiện một số nội dung sau:

 

Một là: Có lộ trình bố trí, sắp xếp lại đối với số công chức hành chính cấp huyện, công chức cấp xã có trình độ chuyên môn bố trí không đúng công việc được đảm nhiệm và số công chức cấp xã, giáo viên dôi dư do sáp nhập.

 

Hai là: Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 33 công chức cấp xã đã quá thời gian chuyển đổi theo quy định tại Nghị định số 59/2019/NĐ-CP.

 

Ba là: Hủy bỏ 02 Quyết định của Phòng Giáo dục và Đào tạo, 01 Quyết định của Ủy ban nhân dân huyện Đà Bắc ban hành không đúng quy định.

 

Bốn là: Căn cứ tình hình thực tế, sớm xây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã giai đoạn 2020-2025 và các năm tiếp theo.

 

Năm là: Sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức theo vị trí việc làm, đồng thời thực hiện nghiêm việc tinh giản biên chế.

 

Sáu là: Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác Tôn giáo trên địa bàn huyện; triển khai kịp thời, đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận về công tác Tôn giáo đến các cấp.

(Có 01 file đính kèm: Kết luận số 2592/SNV-KLTTr ngày 21/9/2020 của Sở Nội vụ)

 

Hoàng Lê Duy, Thanh tra Sở