Thông báo kết quả thi (vòng 1) môn thi Kiến thức chung và Tiếng Anh kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp khác tỉnh Hòa Bình năm 2019

 Nội dung chi tiết xem và tải tại đây:

Thông báo số 116/TB-HĐTTVC

Tin mới

Các tin khác