• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hình ảnh hoạt động

TP-Hoabinh

Liên kết Website

thu dien tu
VAN BAN PHAP QUY
CONG THONG TIN
HOI DAP

Thống kê truy cập

2065994
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
350
1548
6770
2053043
3897
27389
2065994

Your IP: 3.81.28.10
Server Time: 2020-07-04 06:08:14

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2019

 Ngày 29/11/2019, Sở Nội vụ có Công văn số 3232/SNV-CCHC về việc báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019.

Sở Nội vụ đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các Sở, ban, ngành; các Hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Trường Chính trị tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổng hợp, báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 của cơ quan, đơn vị, địa phương. Báo cáo cần đánh giá khái quát việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019; kết quả thực hiện các mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng so với Kế hoạch đề ra; kết quả mở lớp đào tạo, bồi dưỡng từ nguồn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh và các nguồn khác; đánh giá kết quả, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 (báo cáo rõ ưu điểm, tồn tại hạn chế, nguyên nhân, giải pháp, đề xuất, kiến nghị); Đề xuất kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020

 Báo cáo và biểu tổng hợp gửi Sở Nội vụ trước ngày 18/12/2019 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Nội vụ.

Biểu mẫu báo cáo đính kèm.

Biểu 01

Biểu 02

Biẻu 03

Biểu 04

Biểu 05

Biểu 06

Biểu 07

Biểu 08

Biểu 09

Biểu 10

Phòng Cải cách hành chính

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2019