• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hình ảnh hoạt động

TP-Hoabinh

Liên kết Website

thu dien tu
VAN BAN PHAP QUY
CONG THONG TIN
HOI DAP

Thống kê truy cập

2102483
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
726
1274
4830
2089593
6114
34272
2102483

Your IP: 3.226.245.48
Server Time: 2020-08-05 13:58:34

CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG CHỈNH LÝ VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ, TÀI LIỆU LƯU TRỮ TẠI CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

Ngày 10 tháng 5 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tăng cường chỉnh lý và quản lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Chỉ thị đã đánh giá, trong những năm gần đây công tác chỉnh lý và quản lý tài liệu tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực; tài liệu lưu trữ từng bước được phân loại, chỉnh lý, phục vụ khai thác, sử dụng hiệu quả. Tuy nhiên, còn một số cơ quan, tổ chức chưa thực hiện nghiêm túc việc lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan theo đúng quy định. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phốtrong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình, triển khai thực hiện một số công việc và biện pháp cấp bách để khắc phục những hạn chế, tồn tại phổ biến trong công tác văn thư, lưu trữ tại cơ quan, tổ chức hiện nay, đặc biệt là việc tăng cường chỉnh lý  và quản lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ, như:

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật lưu trữ  năm 2011; Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sửvà các văn bản quy định về văn thư, lưu trữ. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan tổ chức và công chức, viên chức đối với lập hồ sơ công việc; đưa việc chấp hành pháp luật về văn thư, lưu trữ thành một tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao hàng năm. Các cơ quan, tổ chức chủ động lập kế hoạch, thực hiện chỉnh lý dứt điểm tài liệu được hình thành từ 2015 trở về trước hoàn thành vào năm 2021; người đứng đầu cơ quan, tổ chức hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu để phát sinh tài liệu lưu trữ trong tình trạng tồn đọng, bó gói, tài liệu lưu trữ không được bảo quản an toàn theo quy định.  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này./.

Chi tiết Chỉ thị số  06/CT-UBND ngày 10/5/2019

 

Bùi Thị Thùy Anh, Chi cục Văn thư - Lưu trữ.