• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hình ảnh hoạt động

TP-Hoabinh

Liên kết Website

thu dien tu
VAN BAN PHAP QUY
CONG THONG TIN
HOI DAP

Thống kê truy cập

2102454
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
697
1274
4801
2089593
6085
34272
2102454

Your IP: 3.226.245.48
Server Time: 2020-08-05 13:23:40

Quyết định UBND tỉnh ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Tổ dân cư tự quản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

 Ngày 08/8/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ban hành Quyết định quy định về tổ chức và hoạt động của Tổ dân cư tự quản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Tại Quyết định đã quy định: Tổ dân cư tự quản được thành lập theo nhu cầu, nguyện vọng của Nhân dân địa phương, là tổ chức của Nhân dân ở cụm dân cư có đặc điểm liền canh, liền cư, tự tổ chức và hoạt động, trong cùng một xóm, tổ dân phố, trong đó: Nếu thuộc Thôn, làng, xóm, bản, khu, tiểu khu thì được gọi là Tổ dân cư tự quản; trực thuộc Tổ dân phố được gọi là Khu dân cư tự quản (sau đây gọi chung là Tổ dân cư tự quản). Trên cơ sở đề nghị của Trưởng xóm, Tổ trưởng tổ dân phố, Ủy ban nhân dân cấp xã Quyết định thành lập Tổ dân cư tự quản.

Tổ dân cư tự quản hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự giác, tự quản nhằm tập hợp nhân dân vào tổ chức, phát huy sức mạnh cộng đồng trong tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, phòng, chống tệ nạn xã hội và bảo vệ an ninh, trật tự ở địa bàn dân cư, trên tinh thần “huy động sức dân chăm lo cuộc sống cho dân” và hoạt động dựa trên khung pháp lý: Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Hoạt động theo Quy chế này và các quy định của pháp luật.

Nhằm đảm bảo tính kế thừa và liên tục hoạt động của các Tổ tự quản hiện có, đồng thời đảm bảo tính thống nhất về tên gọi, cách thức tổ chức và hoạt động của Tổ dân cư tự quản trên địa bàn tỉnh. Quyết định đã quy định Điều khoản chuyển tiếp (Điều 12). Như vậy, Kể từ ngày Quyết định này được thông qua và có hiệu lực thi hành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội khi xây dựng và nhân rộng mô hình tự quản theo các Chương trình, Dự án, Đề án triển khai thí điểm sẽ không độc lập xây dựng mô hình riêng theo nhóm đối tượng (là thành viên, hội viên, đoàn viên thanh niên) mà sẽ phối hợp với chính quyền địa phương ở xã, phường, thị trấn chỉ đạo thực hiện đồng bộ về tổ chức và hoạt động theo Quy chế này, trong đó có xác định lực lượng nòng cốt là đoàn viên, hội viên... của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Nội dung chi tiết Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND, ngày 08/8/2019

 

Lý Thị Phượng – Phòng XDCQ&CTTN