Thông báo kết luận Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 của ngành Nội vụ

Nội dung chi tiết xem và tải tại đây

Thông báo số 3311/TB-BNV ngày 23/7/2019 của Bộ Nội vụ

 

Văn phòng Sở

Tin mới

Các tin khác