V/v hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020

 Nội dung chi tiết xem và tải tại đây

Công văn số 1997/SNV-CCHC ngày 31/7/2019 của Sở Nội vụ

Biểu mẫu 01

Biểu mẫu 02

Biểu mẫu 03

Biểu mẫu 04

Biểu mẫu 05

Biểu mẫu 06

Biểu mẫu 07

Biểu mẫu 08

Biểu mẫu 09

 

Phòng Cải cách hành chính

Tin mới

Các tin khác