V/v tiếp nhận công chức về công tác tại phòng Tôn giáo Sở Nội vụ

Nội dung chi tiết xem và tải tại đây

Công văn số 1892/SNV-VP ngày 19/7/2019 của Sở Nội vụ

 

Phòng Tôn giáo

 

 

Tin mới

Các tin khác