V/v lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Quyết định ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hòa Bình

 Nội dung chi tiết xem và tải tại đây

Công văn số 1884/SNV-CCHC ngày 18/7/2019

 

Phòng Cải cách hành chính

Tin mới

Các tin khác