• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hình ảnh hoạt động

TP-Hoabinh

Liên kết Website

thu dien tu
VAN BAN PHAP QUY
CONG THONG TIN
HOI DAP

Thống kê truy cập

1660939
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
551
680
1231
1653664
14365
15901
1660939

Your IP: 54.227.76.35
Server Time: 2019-05-20 22:42:41

V/v báo cáo công tác quản lý nhà nước về các tổ chức hội, quỹ năm 2018

Thực hiện Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

Để có cơ sở báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Nội vụ về tình hình tổ chức, hoạt động và công tác quản lý nhà nước về công tác tổ chức hội, quỹ trên địa bàn tỉnh năm 2018, Sở Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các tổ chức hội cấp tỉnh, các quỹ tài chính cấp tỉnh thực hiện báo cáo theo đề cương kèm theo với những nội dung như sau:

1. Báo cáo về hội:

- Đối với các hội cấp tỉnh cấp tỉnh: Thực hiện theo Mẫu số 01.

- Đối với UBND các huyện, thành phố: Thực hiện theo Mẫu số 02.

2. Báo cáo về quỹ:

- Đối với các quỹ tài chính cấp tỉnh: Thực hiện theo Mẫu số 03;

- Đối với UBND các huyện, thành phố: Thực hiện theo Mẫu số 04.

(Báo cáo công tác hội, quỹ của UBND huyện, thành phố tổng hợp chung vào 01 báo cáo; số liệu cung cấp theo Mẫu số: 02, 04).

Báo cáo gửi về Sở Nội vụ chậm nhất ngày 14/11/2018 (đồng thời gửi bản điện tử theo địa chỉ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Mẫu báo cáo xem và tải tại đây

 

 

Phòng TCBC&TCPCP