• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hình ảnh hoạt động

TP-Hoabinh

Liên kết Website

thu dien tu
VAN BAN PHAP QUY
CONG THONG TIN
HOI DAP

Thống kê truy cập

1660956
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
568
680
1248
1653664
14382
15901
1660956

Your IP: 54.227.76.35
Server Time: 2019-05-20 22:44:31

Hội nghị ký kết giao ước thi đua khối các Trường Cao đẳng, Trung cấp, chuyên nghiệp năm học 2018 – 2019

Ngày 25 tháng 10 năm 2018, tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc, khối thi đua các Trường Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm học  2018 - 2019.

Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 18/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và kế hoạch 05 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, gắn liền với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động về vai trò, vị trí và tác dụng to lớn của phong trào thi đua; tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng và trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị đối với công tác thi đua, khen thưởng. Tăng cường phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh để góp phần hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến. 

tdkt31101

 Toàn cảnh Hội nghị ký kết giao ước thi đua
khối thi đua các Trường Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp

Hội nghị đã thảo luận, thống nhất những nội dung bản giao ước thi đua, dự thảo Kế hoạch hoạt động; Quy chế hoạt động của Khối thi đua, những quy định tiêu chí chấm điểm thi đua, bảng chấm điểm các chỉ tiêu thi đua năm học 2018 - 2019. Theo đó, trong bảng chấm điểm quy định rõ các tiêu chí thi đua trên các lĩnh vực nhiệm vụ chính trị, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tổ chức triển khai phong trào thi đua, công tác khen thưởng.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua năm học 2017 - 2018, Khối đã phát động phong trào thi đua với chủ đề “Khối các Trường Cao đằng, Trung cấp chuyên nghiệp đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tích cực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm học 2018 - 2019”.

tdkt31102

Tại hội nghị, lãnh đạo 7 đơn vị trong Khối thi đua đã ký giao ước thi đua
cùng nhau phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học  2018 - 2019

 

 

Kiều Anh (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh)