V/v đề xuất các nội dung đưa vào Chương trình công tác trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ tỉnh ủy năm 2019

 Nội dung chi tiết xem và tải tại đây:

Công văn số 2198/SNV-VP ngày 11/9/2018 của Sở Nội vụ

 

Văn phòng Sở

Tin mới

Các tin khác