Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện Mai Châu năm 2019

 Nội dung chi tiết xem và tải tại đây:

Thông báo số 48/TB-UBND ngày 18/9/2019 của UBND huyện Mai Châu

 

Văn phòng Sở

Tin mới

Các tin khác